Facebook pixel
Order Group

Lean Process Excellence

Aplikacja mobilna : ionic | Serwis WWW: Python / Django

Aplikacja mobilna wspomagająca przeprowadzanie analiz procesów z wykorzystaniem narzędzi Lean

Lean Process Excellence - Lean Process Excellence

Szukasz partnera technologicznego?

Pomożemy Ci wymyślić i wdrożyć rozwiązanie, które usprawni Twój biznes.

O projekcie

Firma Leanpassion, która zajmuje się wdrażaniem Strategii Lean w czołowych organizacjach produkcyjnych i usługowych, zwróciła się do nas z prośbą stworzenia aplikacji ułatwiającej pracownikom oraz klientom przeprowadzanie analiz z wykorzystaniem narzędzi Lean. Leanpassion potrzebowało analitycznego narzędzia, które wesprze Klientów w ocenie jakości i efektywności procesów. Narzędzie powinno działać offline oraz po zakończonej analizie przesyłać zebrane dane do serwisu internetowego, gdzie będą analizowane przez Lidera.

Cele biznesowe

Lean Process Excellence to aplikacja pozwalająca na monitorowanie przebiegu procesów z uwzględnieniem efektywności osób na poszczególnych stanowiskach i wykonywanych przez nich zadań. Dzięki wdrożeniu narzędzia, które upraszcza i przyspiesza transformację zarządzania firma Leanpassion może zaoferować swoim klientom dokładną analizę zarządzania i poprawę kondycji finansowej. Zastosowanie aplikacji umożliwiło wskazanie marnotrastw, błędów oraz procesów wymagających poprawy lub całkowitej zmiany.

Lean Process Excellence - Główne wyzwania:
Główne wyzwania:

Stworzenie niezawodnej aplikacji z intuicyjnym interfejsem, która umożliwi zebranie i interpretację danych o bardzo zróżnicowanej strukturze.

Nasze rozwiązanie:
Maciej Sułek, CTO

“Ze względu na krótki czas implementacji oraz możliwego rozwoju aplikacji na wiele platform zdecydowaliśmy się na implementację aplikacji w oparciu o framework Ionic. Do stworzenia backendu wykorzystaliśmy Django wraz z paczką Django Rest Framework. Takie rozwiązanie zapewnia nam możliwość łatwej rozbudowy projektu oraz jest elastyczne i łatwo skalowalne.”

Opis działania

Każda z analiz może składać się z wybranej listy modułów. Dane są automatycznie przesyłane na serwer. Działanie poszczególnych modułów opiera się na wprowadzaniu danych w formie list wyboru, tekstu, dźwięku, filmu lub zdjęć utworzonych bezpośrednio na urządzeniach mobilnych. Dzięki panelowi zarządzania (portal www), aplikacja umożliwia przegląd historii oraz zdalną analizę danych (np. konsultant w Krakowie, analityk w Warszawie). Dodatkowa funkcja to zarządzanie pracą zespołu podczas tworzenia audytów.

Szczegóły analiz

Każda analiza składa się z modułów badających procesy w firmie pod innym kątem. Do najciekawszych funkcjonalności należy rejestrowanie marnotrawstw na podstawie zdjęć lub plików video, określanie wydajności procesów poprzez rysowanie tras, jakie pracownicy pokonują na planie biura (np. trasa, jaką musi pokonać pracownik, aby wydrukować fakturę albo obsłużyć klienta), budowanie schematów blokowych, które odpowiadają poszczególnym czynnościom prowadzącym do osiągnięcia celu i mierzenie ich czasu.

Realizacja "od A do Z"

Projekt Lean Process Excellence rozpoczęliśmy od poszukiwań technologii, które pozwoliłyby na rozwój aplikacji na inne platformy oraz umożliwiłyby zaimplementowanie nietypowych funkcji. W dalszej części pracowaliśmy nad użytecznością oraz interfejsem (UX / UI) poszczególnych ekranów. Następnie byliśmy odpowiedzialni za całkowitą implementację aplikacji oraz serwisu. Na koniec wdrożyliśmy system na serwerze klienta.

Możliwości aplikacji

Aplikacja umożliwia wprowadzanie danych nie tylko w postaci tekstu, lecz również głosu, zdjęć, a także filmów przy wykorzystaniu interfejsów dostępnych na urządzeniach mobilnych (w tym wypadku iPad mini). W wielu miejscach proces zbierania danych okazał się dość nietypowy i wymagał autorskich rozwiązań, a czasem eksperymentów jak np. nanoszenie informacji na nagrany wcześniej film lub rysowanie dowolnych kształtów na zdjęciu.

Projektowanie UI/UX

Duża część analiz zawartych w aplikacji oparta była na autorskich pomysłach firmy Leanpassion. Zanim zaczęliśmy prace projektowe, każda część LPE musiała być naszkicowana i przemyślana pod kątem użyteczności. Następnie powstała pierwsza klikalna wersja aplikacji, która posiadała ubogi interfejs graficzny. Finalnie został on zastąpiony bardziej rozbudowaną, ostateczną wersją grafiki.

Pełna transparentność

Projekt podzielony był na etapy zgodnie z wprowadzanymi funkcjonalnościami. Do zarządzania pracą, prowadzenia komunikacji z klientem oraz dokumentacji projektu używaliśmy narzędzia Active Collab. Dzięki niemu mogliśmy w prosty sposób monitorować pracę zespołu i postęp projektu oraz prowadzić dialog z klientem, ale tylko w wypadku kiedy spotkania nie były możliwe.

Zespół pracujący przy projekcie:

Aplikacja hybrydowa

Platformą, na którą projektowaliśmy i implementowaliśmy Lean Passion Excellence był iOS (urządzenie na jakim aktualnie pracują konsultanci to iPad mini). Dzięki użyciu frameworku hybrydowego Cordova/Ionic, aplikację będzie można w prosty sposób portować na urządzenia z systemem Android, co stanowi ważną zaletę w możliwym rozwoju aplikacji.

Serwis www

Razem z aplikacją został uruchomiony portal www, na którym można analizować zebrane dane on-line. Serwis dostarcza także wiele funkcjonalności potrzebnych do zarządzania zespołem koordynatorów.

Zespół Order Group pomógł nam stworzyć bardzo ważne narzędzie, dzięki któremu możemy dostarczać naszym klientom unikalne na rynku usługi. W efekcie naszej współpracy otrzymaliśmy atrakcyjną oraz wygodną w użyciu aplikację będącą odzwierciedleniem naszych autorskich pomysłów.

Radosław Drzewiecki CEO @ LeanPassion

Zespół Order Group pomógł nam stworzyć bardzo ważne narzędzie, dzięki któremu możemy dostarczać naszym klientom unikalne na rynku usługi. W efekcie naszej współpracy otrzymaliśmy atrakcyjną oraz wygodną w użyciu aplikację będącą odzwierciedleniem naszych autorskich pomysłów.

Radosław Drzewiecki CEO @ LeanPassion

Użyte technologie:
SASS
JS
Ionic
Html5
Django
Cordova
chart JS
Python

Szukasz partnera technologicznego?

Pomożemy Ci wymyślić i wdrożyć rozwiązanie, które usprawni Twój biznes.